Home Contact

Bestuurder / toezichthouder in de praktijk

Martin Knol wil advies geven en ook zelf blijven besturen, uit betrokkenheid en om feeling te houden met de praktijk.
Eerdere ervaringen zijn 15 jaar wethouderschap in respectievelijk de gemeente Deventer en de gemeente Zwolle. Maar ook bestuurslid van besturen van organisaties, variƫrend van VluchtelingenWerk Overijssel tot sociale werkvoorzieningen Sallcon in Deventer en Wezo in Zwolle.

Op dit moment vervul ik op zeven plekken een rol als bestuurder of toezichthouder:

Ik zie deze bestuurservaringen als een wezenlijk element van KnolConsult. Er is nog ruimte voor enkele functies.

Mogelijke rollen voor KnolConsult:

  • Bestuurder.
  • Toezichthouder.
  • Commissaris.