Home Contact

Coaching van bestuurders

Een bestuurder moet inhoudelijk kennis van zaken hebben en beschikken over tactische vaardigheden. Om effectief te zijn heb je persoonlijke competenties nodig die je in staat stellen om besluiten te nemen, draagvlak te verwerven voor die besluiten en een stimulerende rol te vervullen bij de uitvoering.
Daar bestaat geen opleiding voor. Besturen moet je vaak in de praktijk leren. Dat is ook de beste leerschool. Maar ondersteuning en reflectie zijn onontbeerlijk. Als coach kan ik dat bieden in de vorm van “personal coaching” als het gaat om de inzet en versterking van persoonlijke eigenschappen. Coaching kan zich ook toespitsen op één of meer ingewikkelde bestuurlijke vraagstukken.

Mogelijke rollen voor KnolConsult:

  • Personal coach.
  • Adviseur bij voorbereiding en uitvoering van besluiten.
  • Organisator van intervisiegroepen.