Home Contact

Kennisoverdracht

Naast bestuurlijke ervaring heb ik ook 20 jaar ervaring in het onderwijs. Kennisoverdracht is niet alleen een ervaring maar ook een passie. Ik wil mijn inzicht in de samenleving en kennis van bestuur graag overdragen aan professionals en aan jongere generaties.
Goed burgerschap komt niet vanzelf tot stand. Ik wil graag een bijdrage leveren aan burgerschapsvorming met inzet van mijn praktijkervaring. Daarbij heb ik een voorliefde voor het bedenken en toepassen van nieuwe, praktijkgerichte werkvormen.
Voor vele professionals geldt dat zij wel hun vak beheersen, maar nog moeten groeien in de rol van bestuurlijk adviseur. Inzicht in samenleving, politiek en bestuur is noodzakelijk en kan bijgebracht worden. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Mogelijke rollen voor KnolConsult:

  • Docent.
  • Coach.
  • Studiebegeleider.
Kennisoverdracht