Home Contact

Het ontwikkelen van strategisch beleid

Elke organisatie heeft ambities en streeft doelen na. Het is van belang om die voortdurend actueel te houden en die actief uit te dragen. Maar met een visie alleen ben je er nog niet. Om resultaten te bereiken is een weloverwogen aanpak (strategie) nodig en streef je naar draagvlak zowel intern als extern. Bovendien heb je altijd anderen nodig om tot realisatie te komen. Samengevat: strategisch beleid draait om visie, strategie, draagvlak en verbinding.

Wat wil je bereiken – visie
Hoe wil je dat bereiken – strategie
Wie zijn betrokken – draagvlak en verbinding

Ik richt mijn dienstverlening primair op overheid (gemeente, provincie, waterschap) en maatschappelijke organisaties (onderwijs, cultuur, natuur en landschap, sociale werkvoorziening). Mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar strategische samenwerkingsverbanden.

Mogelijke rollen voor KnolConsult:

  • Leiding geven aan evaluatie, brainstorm, retraite, commissie, stuurgroep.
  • Dagvoorzitter van conferentie, bijeenkomst, congres.
  • Adviseur.
  • Verbinder van partijen.
  • Beleidsmaker.