Home Contact

Verbinder van partijen

Samenwerking is een sleutelwoord in onze netwerksamenleving. Voor een betere dienstverlening, meer efficiency en innovatie is het nodig dat partijen elkaar opzoeken en samenwerkingsverbanden aangaan.

Intergemeentelijke samenwerking heeft de toekomst. Om de gemeentelijke dienstverlening op een hoog peil te brengen en te handhaven is samenwerking effectiever dan verdere schaalvergroting. Ik heb daar ervaring mee kunnen opdoen op terreinen als sociale recherche, sociale werkvoorziening, arbeidsmarkt, innovatie, gebiedsgerichte ontwikkeling, etc. Die ervaring kan van pas komen bij nieuwe vormen van strategische samenwerking.

Ondernemers, overheid en onderwijs (de drie O’s) kunnen zoveel meer bereiken als goed wordt samengewerkt. Het betreft allereerst de arbeidsmarkt. Voldoende goed opgeleid personeel is niet automatisch voor handen. Daar is beleid en strategie voor nodig. Dat wordt hoogst urgent nu veel ervaren mensen het arbeidsproces gaan verlaten.
Het geldt ook voor kennis en innovatie. Kennis delen is noodzakelijk om te komen tot nieuwe producten en diensten. Dat is een belang van het bedrijfsleven en een geweldige kans voor onderwijsinstellingen. De overheid kan die partijen goed verbinden.

Toch zijn er in de organisatie en de cultuur bij zowel de overheid als het bedrijfsleven vele blokkades die goede samenwerking in de weg staan. Dat moet anders en het kan ook anders. Ik zie kansen en wil helpen bruggen te bouwen en partijen te verbinden.

Mogelijke rollen voor KnolConsult:

  • Netwerker en adviseur.
  • Verbindingsofficier.
  • Leiding geven aan stuurgroep of werkgroep.